پوستر فیلم  پسران بد برای زندگی

پسران بد برای زندگی

فیلم «پسران بد برای زندگی» داستان «مارکوس برنت» و دوست و همکارش «مایک لوری» می‌ باشد که اکنون «مارکوس» یک بازرس پلیس شده است و «مایک» نیز در بحران میانسالی به سر می‌ برد. وقتی یک مزدور «آلبانیایی» به آنان وعده‌ پاداشی بزرگ می‌ دهد، این دو با هم متحد شده و درگیر ماجراهای خطرناکی می‌ شوند.
فیلم‌های پیشنهادی
Adil El ArbiBilall Fallah
Bill BannermanDoug Belgrad
Lorne Balfe