پوستر فیلم  چارلی وریک

چارلی وریک

محصولآمریکا
فیلم «چارلی وریک» داستان سارقی به نام «چارلی» است که به همراه همسرش «نادین» و دوستانش به یک بانک کوچک دستبرد می زنند. آن‌ ها که انتظار پول کمی را داشتند، با مقدار زیادی پول مواجه می شوند و به سرعت می فهمند که بانک در یک عملیات پولشویی شرکت داشته است و این پول ها متعلق به مافیا است. حال باید نقشه ای برای فرار از دست آن ها طراحی کنند. اما همه چیز دقیقا طبق برنامه پیش نمی رود.
فیلم‌های پیشنهادی
Don Siegel
Don Siegel
Lalo Schifrin
Frank Morriss