پوستر فیلم  مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

محصولایران
انیمیشن سریالی «مهارت های زندگی» مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی برای صحیح زندگی کردن را به زبانی ساده و زیبا آموزش می دهد. «مهسا» و «دانا» خواهر و برادری هستند که با پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ خود زندگی می کنند. در هر قسمت مشکل یا رفتار اشتباه یکی از اعضای خانواده و یا محله، با راهنمایی دیگران رفع می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر