پوستر فیلم  شب های برره

شب های برره

محصولایران
سریال «شب های برره» داستان راهی شدن اتفاقی کیانوش سردبیر روزنامه ای است که به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی به تبعید فرستاده شده، اما در میانه راه توسط ماری گزیده می شود و شیرفرهاد او را به برره می آورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر