پوستر فیلم  ماه در جنگل

ماه در جنگل

محصولایران
فیلم «ماه در جنگل» به کارگردانی «سیامک شایقی» داستان «آقا محرم»، جنگلبان کارکشته‌ جنگل‌ های مازندران را روایت می‌ کند که توسط قاچاقچیان چوب به شدت مضروب شده و در بیمارستان بستری‌ است. «یحیی» پسر جوان «آقامحرم»، علیرغم آن که تمایلی به ادامه‌ راه پدر نداشته، «آقا محرم» را با خود به کلبه‌ جنگلی می‌ برد تا مراقبت او باشد.