پوستر فیلم  شمشیرباز

شمشیرباز

فیلم «شمشیرباز» داستان ملاقات سه شمشیرباز حرفه ای است که به دلایل خاص خود با یکدیگر ملاقات می کنند. «ته یول» بهترین شمشیرباز در چوسون به دلیل آسیب دیدگی یکی از چشم هایش سال هاست شمشیر را کنار گذاشته و در خلوت با دخترش در کوهستان زندگی می کند. هنگامی که دخترش توسط «گوروتای» تاجر برده و دستگیر می شود «ته یول» مجبور می شود برای نجات جان دخترش شمشیر خود را دوباره بالا ببرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jae-Hoon Choi
Ahyoung Park
Jae-Hoon Choi