پوستر فیلم  وصل نیکان

وصل نیکان

محصولایران
فیلم «وصل نیکان» داستان زندگی دو جوان به نام های «مریم» و «امیر» است، که می خواهند در زمان حمله موشک باران های هوایی صدام با هم ازدواج کنند و عروسی بگیرند، ولیکن «مریم» با وجود این حمله ها ترجیح می دهد که عروسی برگزار شود. «امیر» بعد از انجام ماموریتش که خنثی کردن بمب ها بوده برای عقد به خانه بر می گردد که در این هنگام به مشکلاتی زیادی برمی خورد.