پوستر فیلم  یوکی

یوکی

محصولبلژیک
انیمیشن سریالی «یوکی» داستان «یوکی» موجود جنگلی زردرنگ با گردن بلند، بال های کوچک و یک آنتن روی سرش است. «یوکی» صحبت نمی کند، بلکه خود را از طریق صدا، خنده و لبخندها به شیوه یک کودک نوپا بیان می کند. او با بال های کوچک خود پرواز می کند تا جهان را کشف و به دوستان جنگلی خود کمک کند. در هر قسمت، «یوکی» ماجراجویی جدیدی را با دوستانش جوجه تیغی، خرگوش، سنجاب، لاک پشت، اردک و گل ها، زیر نظر خورشید و ابر تجربه می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Koen Vermaanen
Bart Devreese
Piet De Ridder