پوستر فیلم  به پیت تکیه کن

به پیت تکیه کن

محصولانگلیس
فیلم «به پیت تکیه کن» داستان نوجوانی 15 ساله به نام «چارلی تامپسون» است که آرزوی یک خانه، غذای گرم و مدرسه را دارد. او تصمیم گرفته است تابستان را برای یک مربی اسب کار کند و در این بین با یک اسب مسابقه کهنسال به نام «پیت» دوست می شود.
Andrew Haigh
Tristan Goligher
James Edward Barker
Jonathan Alberts