پوستر فیلم  روشنایی حقیقی

روشنایی حقیقی

محصولایران
فیلم «روشنایی حقیقی» داستان دو پسر عمو است که پدرهای آن ها، «کمال» و «رحیم»، سال هاست با هم اختلاف دارند. آن ها با شرکت در یک مسابقه قرآنی، با هم صمیمی می شوند و همین دوستی باعث شروع شدن ماجراهایی بین پدرهایشان می شود.
مجید سروینی
مسعود فرخنده
مجید سروینی
امیر شمس