پوستر فیلم  آقای همه چیز دان

آقای همه چیز دان

محصولفرانسه
فیلم «آقای همه چیز دان» داستان یک مربی فوتبال به نام «وینسنت بارتو» است که چندان وظیفه شناس و متعهد نیست، او بنابر دلایلی مجبور می شود از برادرزاده نوجوانش «لئو» که مبتلا به سندرم آسپرگر است، مراقبت کند.