پوستر فیلم  بولک و لولک

بولک و لولک

محصوللهستان
انیمیشین سریالی «بولک و لولک» ماجراهای دو برادر کوچک است که به دور دنیا سفر می کنند اما به نظر می رسد هر کجا که می روند، با شیطنت های خود مشکلاتی را به وجود می آورند. برای همین با کمک یک دیگر تلاش می کنند که مشکلات به وجود آمده را حل کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی