پوستر فیلم  مظنه

مظنه

محصولایران
مستند «مظنه» روایتی است از زخم های تمام ناشدنی جنگ هشت سال دفاع مقدس، و بر اساس این سوال اساسی که «قیمت و مظنه جنگ ما چه قدر است؟» تهیه شده با جمعی از یادگاران جنگ، خانواده های شهدا، آزادگان، صحبت شده و اندکی از درد و دل آن ها را در قاب دوربین به تصویر کشیده است.