پوستر فیلم  دولت آزاد جونز

دولت آزاد جونز

محصولآمریکا
فیلم «دولت آزاد جونز» داستان شخصی به نام «نیوتن نایت» است، او برده ای در منطقه «می سی سی پی» است، وی بعد از مشاهده از دست رفتن عزیزش در جنگ، تصمیم می گیرد که با جمع آوری بردگان فراری و دهقانان فقیر، ایالتی را تشکیل داده و به مقابله با کنفدراسیون جنوب بپردازد.
فیلم‌های پیشنهادی
Gary Ross
Scott Stuber
Nicholas Britell