پوستر فیلم  شرم

شرم

محصولایران
سریال «شرم» داستان زندگی چند خانواده است که هر کدام از شخصیت ‌های آن، گرفتاری‌ های خاص خود را دارند اما زندگی تمام این شخصیت ها همانند یک زنجیر به یک دیگر متصل است و به هم دیگر وابسته هستند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد کاوری
سعید فرهادی
رضا کردبچه