پوستر فیلم  روزگاری عشق و خیانت

روزگاری عشق و خیانت

محصولایران
فیلم «روزگاری عشق و خیانت» اتفاقی غیرمنتظره «پروانه» و دخترش «آینه» را غافلگیر می‌کند. این اتفاق گویا ریشه در گذشته‌ی «پروانه» دارد، گذشته‌ای که سال‌هاست از مواجهه با آن هراس داشته است.
فیلم‌های پیشنهادی
داوود بیدل
روح الله شمقدری
داوود بیدل
حسن ایوبی