پوستر فیلم  تکه های گمشده

تکه های گمشده

فیلم «تکه های گمشده» درباره پسری کوچک است که در یک شهر کوچک داکوتای شمالی زندگی می کند. در یکی از روز ها یک فرد زخمی به خانه او پناه می آورد و همین امر باعث می شود تا اتفاقات جدیدی برای این پسر رقم بخورد.
Christopher Cantwell
Darren Lemke
Heather Persons