پوستر فیلم  جمینی

جمینی

محصولآمریکا
فیلم «جمینی» درباره زنی است که مدیر برنامه های یک شرکت بزرگ است و بعد از مرگ مشکوک رئیسش پلیس به آن مشکوک می شود و باید خود را از این اتهام تبرئه کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Aaron Katz
Aaron Katz
Keegan DeWitt
Aaron Katz