پوستر فیلم  ماموریت کاتماندو: ماجراهای نیلی و سایمون

ماموریت کاتماندو: ماجراهای نیلی و سایمون

محصولکانادا
انیمیشن «ماموریت کاتماندو: ماجراهای نیلی و سایمون» درباره یک محقق خصوصی و یک دستیار تحقیق در دانشگاه محلی است که به جستجوی یک آدم برفی غول پیکر به نام «یتی» در هیمالیا می پردازند.
فیلم‌های پیشنهادی
Nancy Florence Savard
Olivier Auriol
René Caron