پوستر فیلم  جوجه خرگوش و همستر تاریکی

جوجه خرگوش و همستر تاریکی

انیمیشن «جوجه خرگوش و همستر تاریکی» در مورد قهرمانی جوان به نام «چیکنهر» است که ترکیبی از مرغ و خرگوش است و اکنون به عنوان پسر خوانده پادشاه «پیتر» زندگی می‌ کند. او همیشه تلاش می‌ کند تا با تغییر قیافه، خود را به عنوان یک خرگوش معرفی کند تا توسط همسن و سالانش مسخره نشود.
فیلم‌های پیشنهادی
David Collard
Puggy