پوستر فیلم  راه آبی ابریشم

راه آبی ابریشم

محصولایران
فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم» داستان یک ناخدای ایرانی را نشان می دهد که تصمیم می‌ گیرد برای اولین بار مال «التجاره» با ارزشی را با عبور از میانه اقیانوس هند به چین برساند و در این سفر که از خلیج فارس آغاز می‌ شود، اتفاقات مختلفی رخ می‌ دهد.
محمد بزرگ نیا
حسن بشکوفه