پوستر فیلم  دره من چه سرسبز بود

دره من چه سرسبز بود

محصولآمریکا
فیلم «دره من چه سرسبز بود» در مورد «هیو مورگان» پسرکی ۱۲ ساله است که به هم‏راه خانواده ‏اش در دهکده ‏ای معدنی در دره‏ ای سرسبز و زیبا زندگی می ‏کند. اما آرامش و خوشبختی خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگویی ‏های صاحبان معادن از بین می‏ رود.
فیلم‌های پیشنهادی
John Ford
Darryl F. Zanuck
Alfred Newman
James B. Clark