پوستر فیلم  به بهانه عید

به بهانه عید

محصولایران
فیلم «به بهانه عید» درباره پسر نوجوانی به نام «علی» است که از مادرش پولی را می گیرد تا برای لباس عید خودش و خواهرش، لباس بخرد. اما پیش از رسیدن به لباس فروشی، تصمیم می گیرد با پول لباس خواهرش، ساعتی که همیشه دوست داشته را خریداری کند. وی ساعت را می خرد، اما بقیه پول را گم می کند.
پژمان چشمی
عباس رافعی
پژمان چشمی
افشین عزیزی