پوستر فیلم  از فراز قله

از فراز قله

فیلم «از فراز قله» داستان «اسکات» یک قهرمان جوان اسنو بُرد است که در این رشته جزو بهترین ها است. هدف او انجام کاری در این رشته است که کسی تا به حال به انجام آن دست نزده و آن هم صعود بر فراز اورست و پایین آمدن از یک تنگه باریک و خطرناک است. او در مسیر هدف خود با افرادی آشنا و دوست می شود که برای رسیدن به هدفش به او کمک می کنند. اما در این مسیر با مشکلاتی مواجه می شوند.