پوستر فیلم  پدر

پدر

فیلم «پدر» داستان مردی به نام «آنتونی» است که با وجود کهولت سن، از کمک های دخترش «آن» امتناع می ورزد. «آنتونی» از زوال عقل رنج می برد و دائماً وقایع مهم زندگی و مکان هایی را که در اطراف تخت او هستند، از جمله ساعتش را فراموش می کند. او سعی می کند تا از شرایط متغیر خود سر در بیاورد. در این اوضاع شروع به شک به عزیزانش، ذهن خودش و حتی تار و پود واقعیت خود می کند.
Florian Zeller
Ludovico Einaudi
Yorgos Lamprinos