پوستر فیلم  چوب خط

چوب خط

محصولایران
سریال «چوب خط» درباره فرخ فرخنده است که تازه به ایران بازگشته و همزمان با رسیدنش مشکلات و اتفاقات زیادی او را غافلگیر می ‌کند. حالا وقت آن است که با یاری خانواده و همسایگان بر مشکلات فائق آید.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر