پوستر فیلم  تام و جری

تام و جری

انیمیشن «تام و جری» داستان اولین ملاقات «تام» و «جری» و شکل گیری رقابت بین این دو است. دختری به نام «کایلا» که در هتلی در نیویورک کار می کند «تام» را استخدام می کند تا او را از شر «جری» نجات دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Tim Story
Christopher DeFaria
Christopher Lennertz
Peter S. Elliot