پوستر فیلم  ششمین نفر

ششمین نفر

محصولایران
سریال «ششمین نفر» درباره قتل پدر سرگرد آسایش است. او از افسران بلند پایه ارتش بوده، داوود برادر همسرش به اتهام قتل دستگیر می شود. این اتفاق سرآغاز روشن شدن ماجراهای پنهان دیگری است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر