پوستر فیلم  حالا چه شود

حالا چه شود

محصولایران
فیلم « حالا چه شود» به کارگردانی «محمد جعفری هرندی» داستان یک خانه ای قدیمی است که مثل یك وصله ناجور در كنار یك هتل بزرگ قرار دارد. «مالكی» درصدد خریدن خانه برمی آید، اما پیرزن صاحب خانه راضی به فروش آن نیست.