پوستر فیلم  تاریکی

تاریکی

محصولهند
فیلم «تاریکی» «Black» درباره دختری نابینا و ناشنوا به نام میشل است. این دختر عضو خانواده «مک نلی» است و چون این خانواده موفق به تربیت فرزند خود نمی شوند از آقای «ساهایی» که متخصص تربیت فرزندان استثنایی است کمک می گیرند تا فرزندشان را تربیت کند.
Sanjay Leela Bhansali
Sanjay Leela Bhansali
Sanjay Leela Bhansali
Monty Sharma
Bela Segal