پوستر فیلم  غیرمنتظره

غیرمنتظره

محصولایران
فیلم «غیرمنتظره» داستان یک جوان «مانکن» است که همیشه در زندگی اش فکر می کند زیبایی نقطه قوت او است و این تصور آن را تا جایی می برد که مشکلات و حوادث زیادی برایش به وجود می آید.
محمدهادی کریمی
اصغر رفیعی جم
حسن ایوبی