پوستر فیلم  خداحافظ سینما

خداحافظ سینما

محصولایران
فیلم «خداحافظ سینما» درباره بچه‌ ای‌ است که عاشق بازیگری است و استعداد عجیبی در بازیگری دارد و خانواده‌ این کودک به واسطه مشغله‌ های زندگی و فکری خیلی به این موضوع توجهی ندارند.
یاسر احمدی
یاسر احمدی
مهدی دهقان