پوستر فیلم  قصه های سجاد

قصه های سجاد

محصولایران
سریال «قصه های سجاد» داستان نوجوانی به نام «سجاد رضایی» است که به خاطر لهجه شیرین اصفهانی اش در فضای مجازی مشهور شد. او به همراه سه نوجوان دیگر راوی ماجراهای این سریال هستند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
وحید پاکزاد
وحید پاکزاد
حکیمه ایزدی
مهدی دهقانی