پوستر فیلم  شور شیرین

شور شیرین

محصولایران
سریال «شور شیرین» درباره زندگی شهید «محمود کاوه» است. داستان این سریال مقاطعی از زندگی «محمود کاوه»، یکی از فرماندهان کردستان را به تصویر می‌ کشد که به دنبال آزاد سازی شهر بوکان بود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
جواد اردکانی
ابراهیم اصغری
ستار اورکی
حسن ایوبی