پوستر فیلم  رستگاری در شاوشنک

رستگاری در شاوشنک

محصولآمریکا
فیلم «رستگاری در شاوشنگ» داستان «اندی دوفرسن» بانکدار جوانی است که به اتهام قتل همسرش به حبس ابد در زندان ايالتی «شاوشنک» محکوم می شود. آشنایی او با زندانی سیاه پوستی به نام «الیس "رد" ردینگ» زندگی اش را تغییر می دهد. او بعد از طی قریب بیست سال سپری کردن از دوران محکومیت خود در زندان تصمیم می گیرد تا از این مکان فرار کند؛ زندانی که او با حضورش باعث تغییرات بسیاری در آن می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Frank Darabont
Niki Marvin
Thomas Newman
Richard Francis-Bruce