پوستر فیلم  سرقت طلایی

سرقت طلایی

محصولهنگ کنگ
فیلم «سرقت طلایی» درباره گروهی از مزدوران بازنشسته است که بار دیگر به یک دیگر ملحق می ‌شوند تا کامیون حامل دارو‌های متعلق به یک شرکت امنیتی را به سرقت ببرند و آن را در اختیار اردوگاه پناهندگان قرار دهند. اما برنامه سرقت طبق نقشه پیش نمی‌ رود.
فیلم‌های پیشنهادی
Kar Lok Chin
Eric Tsang
Kwong Wing Chan
Wenders Li