پوستر فیلم  متفاوت مثل من

متفاوت مثل من

محصولآمریکا
فیلم «متفاوت مثل من» داستان «ران هال» یک دلال بین المللی آثار هنری است که زندگی اش از بیرون، به ظاهر جذاب و عالی به نظر می رسد. او یک تجارت هنری پر رونق، یک همسر زیبا، دو فرزند نوجوان خوب و یک خانه بزرگ در تگزاس دارد. اما ظاهر می تواند فریبنده باشد.
فیلم‌های پیشنهادی
Michael Carney
John Paesano
Eric A. Sears