پوستر فیلم  عشق و مرگ

عشق و مرگ

محصولایران
فیلم «عشق و مرگ» به کارگردانی «محمدرضا اعلامی» و نویسندگی «محمدرضا اعلامی» و «تهمینه میلانی» درباره دکتر متینی است که در سال‌ های پیش از انقلاب، ابتدا جزو دانشجویان مبارز بوده اما با طرح و توطئه پدرزنش که از سران ساواک بوده، به همرزمانش خیانت کرده و از این راه به زندگی مرفهی دست یافته است.