پوستر فیلم  حس سوم

حس سوم

محصولایران
سریال «حس سوم» درباره شخصی به نام «ایرج» است که به کار شرخری و وصول چک‌ های برگشتی مشغول است. او با همسرش «سیما» در حین انجام یکی از کارهایش، دچار حادثه‌ ای می‌ شوند. بروز این حادثه باعث دگرگونی در زندگی ایرج و سیما می‌ شود. سیما بعد از این حادثه حس بویایی خیلی بیش تری به مواد مخدر پیدا می کند و همین امر باعث می شود با قاچاقچیان مواد مخدر درگیر شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر