پوستر فیلم  کندویی ها

کندویی ها : خداحافظی بیزو فصل 1 قسمت 70

محصولانگلیس
انیمیشن «کندویی ها» یا «کندو» درباره خانواده بسیار نازنین زنبور عسل است که با دوستان خود در کندو زندگی می کنند. در این میان یک زنبور کوچکی وجود دارد که در هر قسمت با شیطنت های خود ماجراهای جالبی ایجاد می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Ray Merritt
David Willing
David Willing
Ben Lee-Delisle
Tom Early