پوستر فیلم  خانه کاغذی

خانه کاغذی

محصولاسپانیا
سریال «خانه کاغذی» داستان هشت نفر است که توسط شخصی به نام «پروفسور» برای سرقت از کارخانه چاپ اسکناس انتخاب می شوند. این ۸ نفر برای این که ناشناس بمانند اسم شهرهای مختلف را برای خودشان انتخاب می کنند. پس از چند ماه تمرین موفق می شوند در همان ابتدای شروع سرقت وارد ساختمان اصلی شوند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر