پوستر فیلم  خاکستر نشین

خاکستر نشین

محصولایران
فیلم «خاکستر نشین» با کارگردانی «وحید پرشاد» درباره پسری به نام «سامان» است. او جوانی است که مشغول مدیریت کارگاه میناکاری است. او با وارد کردن واردات اجناس چینی با قیمت ارزان به کارگاه، باعث متضرر شدن آن شده است و شکایت کارگران نیز موجب شده سامان نتواند کارگاه را سر پا نگه دارد.