پوستر فیلم  تیم مارکو

تیم مارکو

محصولآمریکا
فیلم «تیم مارکو» درباره پدر بزرگ مارکو جوان است. او مارکو را به خدمه تیم مردان ایتالیایی که پس از نقل مکان با تیم نونو بازی می‌ کنند، معرفی می‌ کند. مارکو با ورزش، خنده و عشق، تیمی از بچه‌ های محله را گرد هم می‌ آورد تا با تیم نونو مقابله کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Julio Vincent Gambuto
Samuel Sandweiss
Jacques Brautbar
Nick Garnham Wright