پوستر فیلم  آتش بازی

آتش بازی

محصولهند
فیلم «آتش بازی» داستان یک دزد خرده پا است که به آموختن هنر رزمی و باستانی کشورش به نام «آدیمورای» علاقه مند می شود که این آموختن برای او دردسرهایی به وجود می آورد.
R.S. Durai Senthilkumar
Vivek Mervin
K.M. Prakash