پوستر فیلم  انسان های نخستین

انسان های نخستین

انیمیشن «انسان های نخستین» در دوران اولیه انسان های نخستین اتفاق می افتد. «داگ» به همراه دوست خود «هوگنوب»، یک قبیله غارنشین را متحد می کند تا دره پنهان خود را نجات دهد و همه با هم به عنوان یک تیم، برای مقابله با تهدید یک دشمن مرموز و توانا، در چمن یک ورزش باستانی و مقدس قرار گیرند.
فیلم‌های پیشنهادی
Nick Park
Sim Evan-Jones