تک تیرانداز
بستن
پوستر فیلم  تک تیرانداز

تک تیرانداز

محصولایران
فیلم ایرانی «تک تیرانداز» داستان برترین تک تیرانداز جهان با نام شهید «عبدالرسول زرین» است. سردار ایرانی با لقب گردان تک نفره که با ثبت بیش از ۷۰۰ شلیک موفق در جنگ تحمیلی در صدر برترین های جهان است. فیلم داستان رشادت های این سرباز وطن «کامبیز دیرباز» را در عملیات خیبر به تصویر می کشد.
علی غفاری
ابراهیم اصغری
حسن ایوبی