پوستر فیلم  تمهیدات فوق العاده

تمهیدات فوق العاده

محصولآمریکا
فیلم «تمهیدات فوق العاده» با محوریت تلاش های «جان» و «آیلین کرولی» برای یافتن محققی که ممکن است درمانی برای اختلال ژنتیکی نادر دو فرزندشان داشته باشد.
فیلم‌های پیشنهادی
Tom Vaughan
Andrea Guerra
Anne V. Coates