پوستر فیلم  مرزی برای زندگی

مرزی برای زندگی

محصولایران
فیلم «مرزی برای زندگی» داستان دخترک کرد مرزنشین است که صبح زود به هنگام پر کردن تنگ آب از نهر مقابل کلبه، با پیکر خون آلود دو سرباز که از دو جبهه ی مختلف هستند مواجه می شود. دخترک برای حل سوالش، سعی در ارتباط برقرار کردن با آن ها دارد و به همراه خانواده تلاش می کند تا به آن ها کمک نماید.
رضا اعظمیان
سید سعید سیدزاده
رضا اعظمیان
مجتبی راعی