پوستر فیلم  مارسی

مارسی

محصولفرانسه
فیلم «مارسی» داستان مردی به نام «پائولو» است. او 25 سال پیش پس از یک فاجعه، مارسی را به مقصد کانادا ترک کرد. اکنون با اصرار برادرش «جوزف» تصمیم می گیرد که زندگی آرام و هماهنگ خود در کانادا را رها کند و به دلیل بیماری پدرش به شهر مارسی بازگردد.