پوستر فیلم  پاییز صحرا

پاییز صحرا

محصولایران
سریال «پاییز صحرا» داستان زندگی یک زوج جوان به نام «صحرا» و «ساسان» است که با دخالت و سرک کشیدن اطرافیان در زندگی آن ها، شرایط برای این زوج دشوار شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر